2021-11-26 Co týden dal 21-26.11.21

Jak šly dny a blížil se sníh
Nedělní ranní nad lomem
Nedělní ranní nad lomem
Nedělní ranní nad lomem
Nedělní ranní nad lomem
Nedělní ranní nad lomem
Nedělní ranní nad lomem
Nedělní ranní nad lomem
Nedělní ranní nad lomem
Nedělní ranní nad lomem
Nedělní ranní nad lomem
Nedělní ranní nad lomem
Nedělní ranní nad lomem
Nedělní ranní nad lomem
Nedělní ranní nad lomem
Nedělní ranní nad lomem
Nedělní ranní nad lomem
Úterní před obědem v Karlově
Úterní před obědem v Karlově