Jak šly dny

12.09.2015 sobota

13.09.2015 neděle

14.09.2015 pondělí

15.09.2015 úterý

16.09.2015 středa

17.09.2015 čtvrtek

18.09.2015 pátek

19.09.2015 sobota

20.09.2015 neděle

21.09.2015 pondělí

22.09.2015 úterý

23.09.2015 středa

24.09.2015 čtvrtek

25.09.2015 pátek

Záměry cesty

Hlavní́m cílem cesty je ukázat Najtovi mí́sta, odkud pochazí. Přece jen, každý by měl znát své kořeny, aby se vyvaroval chyb předků a mohl dělat své vlastní.

Vzali jsme to trochu z gruntu, protože přece jen nepředpokládáme, že bychom cestu v brzké době opakovali.

Druhotné, vedlejší = podružné cí́le

Někteří́ z rodiny zatoužili po maurské architektuře (její stopy jistě již brzy v Pavlovicích uvidíme), jiní po sušené šunce (paradoxně její stopy jsou již na některých tělech patrné). Pak se tež objevili zájemci o zdobný hispánský barok a římské akvadukty a špice hor v oblacích. Jediný kverulant, poukazující na rozsáhlou golfovou infrastrukturu, byl přehlasován a jde se především po kultuře. No a možná i kousek nějaké příírody, ale bů̊hví́, jestli to tam maj.

Tréninkový odkaz pro babičky

Na tomto místě je odkaz na Vilíkův deník z Chorvat. Lze protrénovat kliky a returny :-)